מעגלים - פרק ראשון: מעגלים

מעגלים בלוג יואב בצלאל
(247 מילים)

"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים" (קוהלת ג'1).

פעם קיץ ופעם חורף, פעם בוכים ופעם צוחקים, פעם נולדים ואח"כ מתים. כל הדברים בעולם נעים במעגלים, ובכל מעגל יש שלבים: לידה, גדילה, פריחה וסיום או מטמורפוזה. בכל רגע הדברים נמצאים בשלב כזה או אחר בתוך המעגל שלהם.

בחייו של האדם מעגלים רבים, מעגלים של עבודה, משפחה, חברים, תחומי עניין, מעגלים של התפתחות גופנית, נפשית, רוחנית וכולי. כל אדם נכנס למעגלים שונים בחייו בהתאם לאופיו, לנסיבות התפתחותו ולייעוד שנקבע לו מלמעלה. ישנם מעגלים עם נסיבות קשות או קלות, מעגלים שפריים טוב או רע. הדבר תלוי במידה רבה בבחירות שהאדם עושה בזמן היותו בתוך המעגל.

כל מעגל הוא כמו כוכב שנע בחלל. החלל שסביב הכוכבים הוא הרחם שלהם, הוא המאפשר להם לנוע. בכל כוכב התרחשויות שונות הקשורות לייעוד שלו, הנסיבות והתנאים. לכל מעגל קצב, זמן, גודל, עומק. לכל מעגל חוקיות משלו.

בחלל שסביב לכוכב המסוים מסתובבים גם אינסוף שאר הדברים וישנן השפעות גומלין וזיקה בין המעגלים.

מעגלי חייו של אדם אינם כל האדם. מלבדם יש לכל אדם ייעוד רוחני ובית רוחני שנמצאים מעבר למעגלי חייו. להיות כה מזוהים עם מעגל, עם התרחשויותיו, לנסות בכל הכח לנווט אותו כרצוננו, לפחד מהחלל הריק או מהדברים שמחוץ למעגל המסוים, לבקש תמיד למלא את החלל, לבקש תמיד אובייקטים להתנסות, זו טעות בתפישה.

נוכחות אלוהים נמצאת מעל ומעבר למעגלים, אם כי הוא ריבון המעגלים ובמקור יצר את כל המעגלים כדי שדרכם נדע אותו טוב יותר. אלוהים רוצה שנתנסה, נשמח ונגדל בתוך מעגלי חיינו, יחד עם זאת השתחררות מהזדהות כה עמוקה עם הנסיבות מביאה שלום.

ניתן לכתוב תגובה, דעה, שאלה לדיון, בעמוד "מעגלים" הראשי כאן >>

עבור למעגלים פרק ב'       עבור למעגלים פרק ג'      עבור למעגלים פרק ד'