מעגלים - פרק רביעי: מות המעגל

מעגלים Yoav blog
(608 מילים)

ההבדל בין העולם הזה לבין העולם הבא

בעוד  לא הרבה זמן המעגלים בעולמי כאן יפסיקו לנוע ואני אמות לעולם (מלבד אותם דברים שאשאיר פה מאחורי כמורשת). יש מעגלים שמתים בהדרגה, אחרים מתים בבת אחת, באלימות או באורח בלתי צפוי. ואולם אין ספק שרגע המוות הוא רגע מכונן מבחינת מעגלי חיי. המעגלים יעצרו אך אני אעבור טרנספורמציה ודברים רבים שהעסיקו אותי והיו חשובים ויקרים לליבי, לא יהיו כאלה יותר. אז אראה את כל הדברים באור חדש לגמרי.

בעולם הבא, במלכות השמיים, אזכה למימוש כל תפילותיי ואזכה להיכנס לכל המעגלים שרציתי בצורה שלמה ומבורכת. כיום מתקיימים בי (כמו אצל כל אדם) אותם מעגלים אפשריים במסגרת מגבלותי כאדם והמגבלות שיש בעולם הזה.

מלכות השמיים, בעולם הבא, לא תהיה מנותקת מהחיים שהיו לי בעולם הזה. המעגלים שאכנס אליהם שם יהיו בזיקה לחיים שחייתי בעולם הזה, ותהיה שם המשכיות לחלק מהדברים שעשיתי או חשבתי או רציתי בעולם הזה. ויהיה להם פרי.

ואולם רוב המעגלים על פני האדמה הזאת מובילים לכליון ולמוות שאין בו המשכיות או פרי – לא רק מוות פיזי. מפעלי האדם על פני האדמה יתפוררו בסופו של דבר ויהיו כלא היו. מה שישאר וישא פרי במלכות אלוהים השמימית אלא אותם מרכיבים שיש בהם אהבה אמיתית, כל השאר ייכחד. במלכות השמים המעגלים הכלחי ומתפתח ללא סוף כי במלכות אלוהים אין מוות. הבדל נוסף בין החיים כאן לבין מלכות השמיים הוא 'איכות החיים' בתוך המעגלים. כשנכנסתי למעגליי חיי בעולם הזה עשה השטן כל מאמץ לשבש לי את הנתיב ולהכניס שם אבני נגף. אבני הנגף מקלקלים ומשבשים את פעולת המעגל וההתנהלות שלי בתוכו.

לגבי אבני הנגף יש לומר כי בחסד אלוהים אפשר לתקן את מה שמשובש בתוך מעגל זה או אחר בעולם הזה. אך תיקון כל המנגנונים העדינים בתוך מעגל מסוים בעולם הזה היא עבודה רבה הלוקחת זמן רב ועוברת דרך כאב ומאמץ. מנגנון השעון המכאני יכול לשמש משל (פשטני למדי) למורכבות הרבה של מנגנוני החיים. קל לקלקל שעון ולשבש את מהלך פעולתו, מספיק למשל לתקוע לשם מסמר, אך התיקון מסובך הרבה יותר. רק בעזרת אלוהים אפשר להתחיל לתקן.

אך יש לקבל כי בעולם הזה (כפי שהוא עכשיו) התיקון לא יושלם. ישנם דברים שיימנעו ממני וישנם דברים שלא אשיג. בנוסף ישנם דברים מהותיים שפשוט חסרים בעולם הזה והם משפיעים לרעה על כל מעגל ומעגל.

בסופו של דבר, כאמור, יום אחד אניח את כל העניינים החלקיים והחולפים מאחור, את הטוב שבהם ואת הרע, את המתוקן והמקולקל, אמות לעולם הזה ואעבור למציאות חדשה.

הכליון שרוב הדברים בעולם הזה עוברים ויעברו הם הדרך של הבורא לשחרר את העולם הדואלי הזה (דואלי בכך שיש בו טוב ורע, חיים ומוות) מכל הדברים ההרסניים שנוצרים בו כל הזמן. אחרת הדברים המעוותים יחנקו ויסתמו את נתיבי החיים בעולם הזה סופית.

זכויותיו של הבורא

לכן זכותו של הבורא להסיר את מה שאינו ממלא את התפקיד שהועד לו ומפריע לפעולה תקינה של הבריאה בעולם הזה, כפי שזכותו של גנן לעקור צמח שהסתבר שאינו צומח באופן הרצוי, לא מניב את הפרי או לא נותן את הפרח או הריח המצופה.

זכותו של הגנן להסיר צמח שגורם נזק, שמשתלט מעבר למה שהוקצב לו, צמח חולה, או צמח שמסכן אחרים. אלוהים טהור וקדוש והוא ברא את בני האדם על מנת שישרתו את הטוהר והקדושה שלו, גם בעולם הדואלי הזה. לכן זכותו של אלוהים להסיר אדם או חברה שמטמאים ומחטיאים את המטרה שלשמה נבראו.

אלוהים הבטיח לאדם הראשון שימות אם ימרוד בו. האדם הראשון מרד ומאז נמצאת האנושות תחת שלטון המוות והכליון. אלוהים הוא טוהר מושלם והוא לא יתפשר עם פחות מטוהר. אפילו קצת טומאה היא כמו מעט שמרים שמערבבים בכמו גדולה של בצק. כעבור זמן לא רב כל הבצק תוסס. העולם הזה תוסס כולו בטומאה ואלמלא אלוהים היה מנקה אותו מדי פעם הוא היה כבר מזמן נכחד.

ואולם כשאלוהים מרחיק מעליו משהו או מישהו, הדבר מת (מיד או בשלבים), כי אין בשום מקום חיים מלבד אצל אלוהים.

ניתן לכתוב תגובה, דעה, שאלה לדיון, בעמוד "מעגלים" הראשי כאן >>

עבור למעגלים פרק א'       עבור למעגלים פרק ב'      עבור למעגלים פרק ג'