נבואה היום

(750 מילים)

מה ההבדל בין נבואה היום לזו שהיתה בעבר? וכיצד תשוב השכינה לישראל?

נביא הוא אדם שנבחר כדי לבטא את רצון אלוהים במילים או בכלי ביטוי אחרים. נביאי אמת היו מאז ומעולם ויש גם היום, אך יש הבדל עקרוני בין המסר שאלוהים מעביר דרך נביאיו היום לזה שהועבר בעבר. כדי לעמוד על ההבדל הבה נתחיל בהיסטוריה.

בערך בשנת ארבעת אלפים שמונה מאות לפני הספירה הקים אלוהי ישראל את עם ישראל דרך אברהם. זהו עמו הנבחר לכן הרוח העומדת מאחורי קיומו של העם, מאחורי ההיסטוריה וההתפתחות שלו הוא רוח אלוהי ישראל בורא השמים והארץ. שאר העמים נתונים למרות רוחות העולם והן מנהלות את העולם מאז נפל לידיהן עם נפילת אדם וחוה בגן עדן. יש להבחין כי אמנם עם ישראל כעם נתון להשגחה קפדנית וכל מה שקורה לו, כולל הגלות והשואה, קורה למען שרידותו הרוחנית וגאולתו באחרית הימים ואולם אלוהים לא עומד בהכרח מאחורי האדם הפרטי בישראל, כי הדבר תלוי באם אותו אדם כרת איתו ברית. אם לא כרת, אלוהים לא יעמוד מאחוריו, ואם אדם פרטי גוי יכרות ברית עם אלוהי ישראל, אלוהים כן יעמוד מאחוריו, למרות שהוא גוי, משום שכשהגוי כורת ברית עם אלוהי ישראל הוא באופן רוחני מסתפח למחנה ישראל ולהבטחות שנתנו לו.

באופן עקרוני אלוהים בחר בישראל ככלי להיות שופר ואור לכל העולם וכרת אתו ברית כללית ונצחית. כמו כן בחר בארץ ישראל והשתמש בה כמרכז לשליטה ובקרה עולמי מטעמו. מישראל היה בעבר נוהג לנהל את האירועים ההיסטוריים הקשורים לעם ישראל ואירועים היסטוריים כלליים. מרכז זה לשליטה ובקרה פעל בירושלים עוד בימי אברהם (העיר נקראה אז שלם) ומאוחר יותר בבית המקדש. דרך מרכז זה אלוהים האציל את רוחו (את השכינה) על אנשים ואירועים. האצלת הרוח או שפיכת הרוח בלשון התנ"ך, נעשתה מהמרכז הרוחני העולמי שהוא ירושלים ובית המקדש על אישים נבחרים מקרב ישראל, ומהם לשאר העם ולכל העולם. כך קיבלו בני ישראל והעולם אזהרות לגבי העתיד לבוא וכך אלוהים היה פורש בפניהם את תוכניותיו, השקפותיו ורצונו.

ואולם לפני כאלפיים שנה אלוהים גלה מעל עמו וכתוצאה מכך מרכז השליטה והבקרה העולמי פסק מלתפקד ככזה, העם גלה, המקדש נחרב והארץ ננטשה. משום כך אין כיום את הכלים שהיו בעבר שבעזרתם אפשר לדעת מהן תוכניותיו החדשות ורצונו של אלוהים בעולם. כך לא קיבלנו אתראה הסבר או תובנה לגבי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, לגבי השואה או  הקמת מדינת ישראל, וכן לגבי אירועים מכוננים נוספים שהתרחשו בישראל ובעולם, מגפת הקורונה וכולי. זאת בניגוד לתקופת התנ"ך, אז התקבלו אתראות ותובנות לגבי אירועים כאלה מאת אחד הנביאים.

כל עוד לא תחודש הברית בין ישראל ואלוהים ויבנה המקדש, יישארו ישראל והעולם בערפל, בגלות ובהסתר פנים (הברית הנצחית קיימת עקרונית אך כרגע היא רדומה ולא מיושמת). ישראל כיום אמנם חזר מהגלות הפיזית, לחיות חיים ריבוניים בארצו, אך מהבחינה הרוחנית ישראל עדיין שרויים בגלות ולכן מרכז הבקרה העולמי שדרכו אמורה להיות מופצת השכינה והנבואה לא מתפקד (השכינה מביאה בכנפיה לא רק נבואה אלא דברים רבים נוספים על ישראל והעולם ואולם כאן אנחנו מתמקדים בנבואה).

בכל זאת פונקציית הנבואה עדיין קיימת בקרב המאמינים באלוהי ישראל, אך הם יכולים להעביר את דברו ורצונו במישור האישי בלבד, בקרב משפחות ובקרב קהילות המאמינים. במישור הכללי ולגבי אירועים היסטוריים עולמים רוח אלוהים מזכירה לנביאים של היום את מה שניתן כבר ונכתב בכתובים, מפרשת ומבארת להם זאת ומעודדת אותם ולהכריז זאת במילים, אך אין חידוש בדברים ולא יכול להיות אם כי – כאשר רוח האמת פועלת באמת – כתבי הקודש רלוונטיים וחדשים תמיד.

יום יבוא ותתחדש הנבואה ויתגלו לעולם דברים שלא התגלו מעולם. הדבר כנראה יתרחש החל משבע שנים לפני בוא המשיח, אז יבנה המקדש ואלוהים ישפוך את רוחו על פי הכתוב.

יש לזכור כי כל נבואות התנ"ך המנבאות את שיבת ציון כורכות את השיבה הפיזית לשיבה הרוחנית ולשפיכת הרוח, לכן נראה כי הגיע זמנו של ישראל להתעורר! הגיע הזמן לחדש את הברית ולהקים את המקדש. הדבר לא נעשה עד היום ולא יכול להיעשות על ידי הדת כפי שהיא באה לידי ביטוי כיום (הסבר מפורט מדוע חידוש הברית לא יכול להיעשות על ידי הדתיים ומה כן צריך לעשות ניתן למצוא כאן).

 

תפילה להשבת השכינה.

דרך הפוסט הזה ודרך הבלוג אני מבקש לקרוא למאמינים באלוהי ישראל באמת, יהודים או גויים, בארץ ישראל או בארצות העולם, להרים תפילה, תחינה, זעקה לאלוהים: שישיב לישראל ודרך ישראל לכל העולם, את שכינתו. אם כל מאמין יקדיש כמה דקות כדי לצרף את תפילתו האישית לתפילה הקולקטיבית הזו, אלוהים ישמע ואנחנו נזכה לכך.

את התפילה כל אחד יכול לעשות בצנעה, בשפתו ובדרך שבה הוא רגיל (ואם לא התפלל עד היום הוא מוזמן להתחיל). מתוך תשוקה שאלוהים ישמע ויגיב, לא מתוך רצון שבני האדם שסביבו ישמעו יגיבו ויתנו לו כביכול תחושה של ערך או שייכות. כאשר אדם מתפלל מתוך רצון לקבל תחושת ערך ושייכות מבני אדם הוא יקבל את מבוקשו, אך אם ברצוננו לקבל את רוח השכינה, עלינו מעל לכל להיות מכוונים לאלוהים ולאו דווקא לבני אדם. הבה נשאף לקבל 'לייקים' מאלוהים ולא מבני אדם ונתפלל באמת שתבוא מלכותו ויעשה רצונו.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *