כיצד עולם הרוח מנהל אותנו ואיך זה קשור למדע

(4150 מילים)

פרקים:

א. גילויים מדעיים יכולים להוביל להבנה של עולם הרוח.

ב. פירוט של כמה חוקים מעולם הרוח – חוקים שדומים מאוד לחוקים מעולם החומר.

ג. כיצד ישויות רוחניות מנהלות אותנו ומשתמשות בנו באמצעות ההסכמים שאנחנו חותמים איתן?

ד. לאדם זכות לדעת וזכות 'להתגרש' מכל רוח וכל הסכם. כיצד לממש זכויות אלה?

ה. סיכום ומסקנות מתוך נסיוני האישי.

 

פרק א. גילויים מדעיים יכולים להוביל להבנה של עולם הרוח.

בקרב הקהילה המדעית מקובלת תאוריה לגבי משהו בחלל אשר הם מכנים חומר אפל. ה'חומר' הזה לא פולט קרינה, לא נראה על ידי שום מכשיר ולכן הוא אינו מוחשי (איננו מדיד) וכנראה שכלל אינו חומר. הדבר היחיד הידוע על 'הדבר הזה' הוא שיש לו השפעה על גופים בעלי מסה וניתן לצפות בהשפעתו האדירה על גלקסיות שלמות!

כמו כן מקובלת תאוריה לגבי אנרגיה אפלה, וגם במקרה זה לא ניתן למדוד את ה'אנרגיה' באמצעות מכשירים או לחוותה באמצעות החושים וידוע על קיומה רק בשל ההשפעה העקיפה (שאותה אפשר למדוד) על גופים שמימיים – למעשה על היקום כולו.

הכינוי 'אפל' ניתן לגורמים הללו רק משום שטיבם לא מוכר, ולא משום שיש שם משהו אפל. עשרות מחקרים ותצפיות חזרו ואיששו כי השפעת המסה החומרית הרגילה על התנהגות הכוכבים והגלקסיות מהווה רק כ5% מסך השפעות המסה ביקום, וכ95% זה השפעת ה'חומר האפל' וה'אנרגיה האפלה'.

כמו כן מקובלים על המדענים קיומם של חורים שחורים שגם את טבעם אי אפשר לתפוס בכלי התפישה והמדידה הרגילים, ומקובלים חוקי מכניקת הקוונטים או המציאות הבלתי ניתנת לתיאור למדידה או חישוב, של טרום המפץ הגדול. למרות שכל אלה לא יכולים להיות מוסברים על ידי החוויה החושית הרגילה וחוקי העולם הפיזי, בכל זאת הם מוכרים כתאוריות מדעיות תקפות, חלקן מוכחות בניסויים, חלקן עדיין לא.

המדע, אשר הוא חקר העולם הפיזי, כבר נושק למטאפיזי, לפילוסופי ולחקר הרוח (לא מדובר כאן על חקר הדת אלא בפירוש חקר הרוח. כי דת היא משהו אחר – איזשהו צורך אנושי, חברתי, שאין לו הרבה קשר לרוח ואין לו נגיעה לעניינינו. כיום, כל סוג של דת, כת או זרם רוחני אינם מתאימים למקום בו אנחנו נמצאים באבולוציה הרוחנית של העולם ואלה ימשיכו להיות משהו ארכאי ולא רלוונטי גם בעתיד). לעומת זאת גילויים אלה של המדע מאפשרים תנועה חדשה בין הרוח לחומר (האדם לאלוהים), בין המדע לפילוסופיה, המדע הבדיוני והמציאות היומיומית, שכן במקרים רבים הם הולכים וחודרים זה לתחומו של זה ונעשים חופפים.

לאור התפתחות זו, מה שכדאי לעשות ועדיין לא נעשה הוא לתאר תיאור שלם יותר של שני העולמות הללו יחד. לנסח תיאוריה שמסבירה את המציאות המורכבת (רוח וחומר) ולא להפריד ביניהם באופן מלאכותי, שכן הם קשורים, מזינים ומסבירים זה את זה. את עולם החומר בוודאי אפשר להבין דרך עולם הרוח, שכן הוא נובע ממנו, וגם את עולם הרוח אפשר להבין מתוך החומר כי עולם החומר הוא מראה והשתקפות שלו. איינשטיין כבר הראה שחומר ואנרגיה ניתנים להמרה זה בזה, והחוק הזה נכון גם לגבי הרוח (שהיא מין אחר של אנרגיה שאיננה ניתנת למדידה באמצעות מכשירים פיזיים), שכן 'אנרגיה' רוחנית ניתנת כמו כן להמרה באנרגיה מדידה וניתנת להמרה בחומר. המרה כזו הרי נעשתה בזמן הבריאה, והמדענים יודעים לאשר כי היקום היה ב'מצב צבירה' בלתי מוסבר ובלתי מדיד לפני המפץ הגדול. אז, שבריר שניה לאחר ה'מפץ' ה'אנרגיה' הרוחנית הזו (הבלתי מדידה) הומרה לאנרגיה 'רגילה', מדידה, ובהמשך האנרגיה המדידה הומרה בחומר וליקום הנגלה שאנחנו מכירים.

עתה מסתבר שהמרה כזו מתבצעת ללא הרף, גם לאחר המפץ הגדול, ולמרות חוק שימור החומר והאנרגיה שמוכר לנו מהפיזיקה הקלאסית, שהרי, קיומה של ה'אנרגיה האפלה' מצביע על כך.

תצפיות אסטרונומיות מראות שכל היקום כולו מאיץ את מהירותו כל הזמן! (כלומר מתווספת לו אנרגיה) למרות שהיה אמור להאט בשל כוחות המשיכה שפועלים עליו ולמרות שעל פי הפיזיקה הקלאסית לא ייתכן שתתווסף ליקום אנרגיה יש מאין, או, במילים אחרות, שתתווסף לו אנרגיה ממקור חיצוני ליקום, ועוד בשיעורים אדירים שכאלה. ואולם מתוך חקר הרוח אנחנו יודעים שאלוהים הבורא (היחיד שיודע לברוא חומר או אנרגיה יש מאין) לא הגביל את עצמו רק לששת ימי הבריאה, אלא שהוא בורא כל הזמן.

מתוך חקר הרוח אנחנו גם יודעים כי כוחות רוחניים (אנרגיה שאיננה מדידה) פועלים במסגרת חוקים ברורים, עקביים, כפי שחומר ואנרגיה מדידה פועלים במסגרת חוקי הפיזיקה הקלאסית. החוקים הרוחניים שונים מהפיזיים וצורת המחשבה שם מאוד שונה ובכל זאת יש שם חוקים ברורים ועקביים ואותם ניתן ללמוד.

 

ב. פירוט של כמה חוקים מעולם הרוח – חוקים שדומים מאוד לחוקים מעולם החומר.

כאשר רוצים לדעת כיצד לנהוג ולמה לצפות במקום חומרי מסוים יש ללמוד את טיב הכוחות והחוקים הפועלים באותו מקום ובעזרת הידע הזה ביכולתנו גם לשנות את הסביבה החומרית כדי שתתאים לצרכינו. באותו אופן יכולה להיות לאיש הרוח הבחנה בעזרתה ימפה את הכוחות הרוחניים הפועלים בסביבתו ויבין את טיבם. בעזרת המפה יוכל גם לשנות את סביבתו הרוחנית ולא רק הפיזית – והכוונה לשינוי בונה, מודע, מושכל, כי סתם שינויים קורים כל הזמן ממילא ובאופן כאוטי. ואולם כפי ששינויים בעולם החומרי דורשים מחקר – כלומר הבנה – מאמץ\עבודה וסבלנות, וכפי שהשינויים הפיזיים מובנים בתוך תהליכים שמתרחשים לאורך זמן, כך הדברים מתרחשים בעולם הרוח. ככל שהשינוי גדול, עמוק ומקיף יותר כך הוא מצריך הבנה עמוקה יותר, עבודה רבה יותר וסבלנות רבה יותר כי הדבר תמיד נבנה בתוך תהליך.

בריאותו של אדם למשל, תלויה מצד אחד במצבם של המערכות הפיזיות בגופו, המזון והאוויר שהוא צורך (המפה הפיזית שלו). כמו כן מצב בריאותו תלוי בסוגי האנרגיה המדידה שיש בו, וזו תהיה המפה האנרגטית נפשית שלו. המפה האנרגטית נפשית היא מפת המצב הפסיכולוגי, כלומר: מצב הרוח, מידת האופטימיות, הביטחון העצמי, התוחלת והטעם שאדם רואה בחייו, מידת המודעות שלו לעצמו ועוד. אולם מעבר למפה הפיזית ולמפה האנרגטית\פסיכולוגית, בריאות האדם תלויה באופי ובזהות הכוחות הרוחניים שבו וסביבו – זו המפה הרוחנית שלו. כפי שעל כוכבים וגלקסיות משפיעים כוחות חומריים, אנרגיות מדידות, כמו גם כוחות ואנרגיות שאינן מדידות ('אנרגיה אפלה'), כך גם על האדם משפיעים גורמים פיזיולוגיים או פסיכולוגיים מדידים וכן גורמים רוחניים לא מדידים.

כמו לגבי הגלקסיות, גם כאן ניתן לצפות בהשפעה שיש לגורמים הללו בעקיפין ולא ישירות. (אלא אם כן רוח מסויימת מחליטה להתמצק ולהיראות לאדם מסויים באמצעות החושים שלו, באמצעות חלום או חזון. ישנן רוחות שלהן יכולות כאלה ואולם לרוב, עולם הרוח, על כל חלקיו, מעדיף – בשל סיבות רבות – לא להגיש לאדם התגלות רוחנית ישירות לחושים שלו או למערכות החשיבה והתפישה ה'רגילות' ארציות. כיום במיוחד הקריאה לאדם המודרני היא להגיע להכרה, הבנה ואף יכולת גבוהה של תקשורת עם עולם הרוח באמצעות מחקר, הסקת מסקנות ויישום המסקנות, כלומר: הקריאה לאדם המודרני היא להיות מעורב ושותף פעיל בתהליך המרת האנרגיה הרוחנית לאנרגיה ארצית\נפשית 'רגילה' שבה המידע הרוחני מומחש לחושים ולתפישה ההגיונית ה'רגילה'.

עוד חוק רוחני שמקבילה שלו אנחנו מוצאים בעולם הפיזי אומר: שכל דבר ניתן לשינוי והשפעה (כל מה שנברא – כאשר את הבורא עצמו אנחנו מוציאים ממשוואה זו). הפיזי הנפשי וכן הרוחני תמיד ניתנים לשינוי, בניה, עיצוב. השאלה היא רק מה רמת ההבנה שלך את החוקים המניעים את הדבר. כך ניתן למשל לשנות את מצבו הבריאותי של אדם מן הקצה לקצה, ולא רק את מצבו הבריאותי אלא גם את מצבו החברתי, המשפחתי, התעסוקתי, הכלכלי, מעמדו, מידת ההשפעה שלו על אחרים, תחומי עיסוקיו, ואף את אופיו, נטיותיו, שאיפותיו וחלומותיו. כל אלה ניתנים לעיצוב ושינוי ברמה הפיזית או הפסיכולוגית, אולם העבודה בתחום הרוח תביא לשינוי מקיף עמוק ויציב הרבה יותר כי הרוח נמצאת מעליהם בהיררכיה.

בכל זאת, לנו, לבני האדם, יש כאן בעיה. הבעיה היא שהיכולת שלנו לפעול בעולם הרוח מוגבלת עד לא קיימת. בתחום הפיזי אדם יכול למשל להזיז חפץ ממקום למקום. היכולת הזו נמצאת בתחום סמכותו ותזוזה (נניח של תוואי של נהר) עשויה לשנות את חיי אותו אדם ואף את חייהם של מיליונים. גם בתחום הכוחות הפסיכולוגיים יש לנו סמכויות ואפשרות להזיז ולשנות. אולם ברוח איננו יכולים להזיז דבר וסמכותנו מוגבלת מאוד. אנחנו יכולים לתכנן, לבקש, לרצות, אנחנו יכולים להיות מודעים לחוקים הרוחניים שבאמצעותם הדברים מתרחשים, אולם לעולם, ישויות רוחניות הן שצריכות לעשות בעבורינו את התזוזה בפועל. בשל כך ניתן לומר כי בני האדם תלויים בישויות הרוחניות באופן מוחלט.

כל הדברים שציינו: בריאות, מעמד חברתי, מעמד כלכלי, מראה חיצוני וכל פרט אחר בחיי האדם, נקבעים ואף יכולים להשתנות לכאן או לכאן, לטובה או לרעה בידי כוחות רוחניים, אולם חוק רוחני בסיסי נוסף אומר כי אסור לכוחות הרוחניים לשנות דבר שנוגע לאדם בלי שהוא מבקש: באופן מילולי, במחשבותיו או דרך התנהגותו. יחד עם זאת, בגלל בורות הרוב המכריע של האנושות, הכוחות הרוחניים עושים בנו ללא הרף מניפולציות וגורמים לנו לבקש מיני דברים שאנחנו לא מודעים להשלכותיהם. חלקים נרחבים מעולם הרוח מאוכלס בגורמים המעוניינים כי האנושות תשאר בבורותה שכן כך נפתחות להם האפשרות להשתמש בבני אדם למטרותיהם האגואיסטיות.

 

ג. כיצד ישויות רוחניות מנהלות אותנו ומשתמשות בנו באמצעות ההסכמים שאנחנו חותמים איתן?

כאשר עושים משהו במישור הרוחני, אשר הוא המישור של רמת העיקרון, הדבר גורם לשינוי עמוק בעולם הפיזי כי הוא תחתיו בהיררכיה. ואולם כל דבר שהאדם מבקש להזיז, לשנות, לתחזק, ליצור, במישור הרוחני, בעזרת הכוחות הרוחניים, יש לגביו תשלום. זהו חוק נוסף שגם הוא דומה לזה המוכר לנו בפיזי. כבעולם הפיזי, כאשר מזמינים בעל מקצוע שיבנה יתקן או יספק שירות, כך גם ברוח, כל פעולה כרוכה בתשלום. התשלום ברוח לא מתבצע בכסף אלא בעיקר במתן יכולת השפעה, כלומר, הישות הרוחנית תספק לך שירות מסוים והתשלום יהיה בכך שתסכים לפתוח את הדלת בנפשך להשפעה מסוימת מטעם אותה רוח, שתתווסף לך נטיה, תשוקה, דעה או חולשה שיגרמו לך להתנהג באופן מסוים שישרת את הרוח. ההסכמה שלך לעסקה היא בעצם העובדה שאתה משתמש בשירות שהרוח מספקת, שכן התנאים שלה לקבלת השירות קבועים, ידועים ומפורסמים מראש. העובדה שאולי לא בדקת מהם פרטי ההסכם וחתמת\הסכמת לו באופן גלובלי לא מבטל את ההסכם ויהיה עליך לעמוד בו.

כל בני האדם עושים הסכמים עם כוחות רוחניים אפילו כאשר הם לא מאמינים בקיומם. זאת בדיוק כפי שבפיזי אנחנו חתומים על הסכמים רבים גם אם אנחנו לא מודעים לכך. אנחנו חתומים למשל על הסכמים עם מדינה כלשהי (שאנחנו אזרחיה והסכמנו/ביקשנו לקבל דרכון/תעודת זהות מטעמה). בכך מוסדרים חוקים רבים, זכויות וחובות שלנו כלפי אותה מדינה. אנו חתומים על הסכמים עם איזושהי עריה\יישוב, חברת חשמל, חברת מים, שרותי בריאות וכיוצא באלה. כמו כן, בכל פעם שאנו יוצאים לכביש, לקניון, לחוף הים, זה כאילו חתמנו על הסכמים עם גורמים שילטוניים או פרטיים שכל ההתנהלות מולם מעוגנת בחוקים ברורים שלכולם אנחנו מחויבים באופן אוטומטי רק מעצם העובדה שעלינו על הכביש הציבורי, על המדרכה, נכנסנו לגן ציבורי, לשמורת טבע וכולי.

שים לב שבפיזי, בדיוק כמו ברוחני, למעשה אין לנו ברירה אלא לחתום על מיני הסכמים. למשל, כי אין לנו יכולת לבנות לעצמינו קניון ולמלא אותו בחנויות ובסחורה. ואולם יש לנו חופש לבחור האם להיכנס לקניון זה ולא אחר או לקנות מוצרים לא בקניון אלא נניח באינטרנט. ביכולתנו גם להחליט אילו מוצרים לקנות לא לקנות וכולי.

הגורמים שאיתם אנחנו יוצרים הסכמים אינם בהכרח הוגנים או פועלים לטובתנו, ולכן בעולם החומרי – מתוך היכרותנו עם אותו עולם, עם החוקים שלו והגורמים השונים שמעורבים – אנחנו משתמשים (אמורים להשתמש) באותם שרותים רק לאחר בדיקה ושיקול דעת. בעולם הרוח כמו כן ישנם אינספור כוחות לא מוסריים ולא הוגנים שינצלו לרעה את מעמדם ואת ההסכמים שאנו יוצרים איתם, ועל מנת לעשות בחירה נכונה יש צורך בהבנה ושיקול דעת.

חלק מההונאות והפיתויים בעולם הרוח (יש אינספור סוגי הונאה, חלקם נראים מאוד תמימים, חלקם, בנוסף להיותם תמימים למראית עין הינם מאוד מתוחכמים) אפשר להמשיל לאדם שנזקק לשירותי מוסך והוא הולך למוסך מסוים וחותם על הסכם על פיו הרכב שלו יהיה מתוחזק ומטופל במוסך הזה בכל עת שהוא נזקק, בחינם. אולם בנוסף יש שם סעיף שאומר כי למכונאי יש זכות לגשת לרכב שלך כאשר אתה ישן, לבדוק ולעשות שם מה שצריך וגם, בין השאר, לשאוב ממיכל הדלק. מאחר שחתמת על מסמך חוקי וקיבלת את התנאים מבלי לקרוא את האותיות הקטנות – ברוח, בדרך כלל, אנשים מבלא קוראים/לא מבררים בכלל – ואפילו אם לא ממש הבנת במה הדברים אמורים, תופתע לגלות שמיכל הדלק שלך מתרוקן באישון לילה למרות שמילאת אותו ביום שלפניו. כל יום תמלא את המיכל וכל לילה הוא יתרוקן והכל יהיה לגמרי 'חוקי'. בנוסף המוסך המטפל יעשה מאמץ מתמיד להסתיר מעיניך את מה שנעשה כדי שיוכל להמשיך להונות אותך. הוא ינסה לפתות בכל מיני דברים, לסמם, לעוור ואף לאיים כדי שתמשיך למלא כל יום את המיכל ולא תרוץ לבטל את ההסכם או להתלונן לממונים.

'הסכם המוסך' הוא סוג אחד, יש סוג אחר שהוא הסכם פרוטקשן (כאמור ישנם אינספור סוגים), כלומר רוח מסוימת מפחידה, מאיימת, ואז הולכת ומציעה לך הגנה מפני אותו איום בדיוק, וזאת כמובן בתשלום או בתנאי מסוים.

כמו בעולם הפיזי, בני אדם שלא מבררים ולא יודעים מיהם הגופים שאיתם הם מתקשרים, שלא מודעים לאינטרסים הפועלים ברקע, לזכויותיהם, לחובותיהם, למי מומלץ לפנות ואיך לוודא את זהותם, היכן להתלונן כשמשהו משתבש, אנשים שלא יודעים לחשב רווח מול הפסד ולעמוד בפיתויים, אנשים חלשים שנוטים להיבהל בקלות, אנשים לא כנים שנוטים להדחיק ולשקר לעצמם, עלולים להפוך כלי משחק בידי גורמים לא חיוביים שמנצלים את בורותם. נפוץ מאוד שאותם אנשים אף עוברים ניצול והתעללות קשים מצד כוחות רוחניים אפלים. אך לא קל לעזור לאנשים האלה (אשר הם הרוב המכריע של האוכלוסיה באחוזים מבהילים!) כי הם ימהרו להצדיק את עצמם ולנסות להסתיר את המקומות בהם הפרוצים, המבישים לדעתם, או שלא יקשיבו משום עצלותם, כי נדמה להם שמצבם נוח יחסית או שנדמה להם שיש להם מה להפסיד.

אחת הפרצות הגדולות, פרצה שכוחות רוחניים רבים יודעים לנצל לטובתם, היא האמונה המקובלת על בני אדם כאילו הם חופשיים בעולם לעשות כרצונם. אולם בני אדם תלויים מבחינה פיזית באוויר, במים, במזון ובתנאים פיזיים טבעיים (שיכולים להשתנות ברגע, לגרום כאב או להרוג), כמו גם בהסכמים רבים שעליהם הם חתומים עם רשויות אנושיות כפי שתואר. יחד עם זאת ובדיוק באותו אופן הם תלויים באופן מוחלט בכוחות רוחניים לגבי כל פרט ותחום בחייהם על פני האדמה. לכן, כאשר אדם מסויים מאמין שהוא מנהל את עצמו, נוח מאוד לכוחות רוחניים נצלניים להונות אותו תוך שימוש באמונת השוא הזו ובבטחונו העצמי חסר הבסיס.

אתן דוגמא להמחשת העניין. נניח שאדם מסויים משתוקק שבני אדם אחרים יעריכו אותו, יפרגנו, יאהבו וכולי. אז, יום אחד, הוא שם לב שנפתחת בפניו אפשרות להשתמש באיזו יכולת שיש לו או כישרון כדי להרשים בני אדם ולהביא על עצמו את תשומת הלב שהוא חפץ בה. נדמה לאותו אדם שכל המהלך הזה הוא עניין שהוא יזם, המחשבות סביב העניין הן שלו, את הדלתות הוא פתח, הוא אדון התהליך, ברצונו יתרחש או לא, הוא יקבע איך, למי לעשות ומה יהיו התוצאות של המהלך. ואולם כוחות רוחניים נצלניים הם אלה שמעורבים באופן עמוק במהלך משום שהם יודעים שאותו אדם משתוקק לפרסום, והם גם מנצלים את בורותו לגבי מעורבותם ויוצרים תנאים שישרתו את מטרתם.

הצעת ההסכם כאן היא: שתף פעולה עם מהלך העניינים ואנחנו (הכוחות שיזמו את המהלך) נקדם את מעמדך. גם אם אותו אדם לא מודע או לא מאמין בקיומם של כוחות רוחניים, מונחת כאן הצעה להיכנס לעולם מסויים, לסביבה מסויימת, לסגל לעצמך התנהגות מסויימת (לצורך הצגת אותו כישרון ועל מנת לרצות קהל מסויים), וברגע שהוא נענה זה כאילו חתם וההסכם מקבל תוקף. כל הדברים שסובבים את ההצעה, דהיינו, החבירה לסוג מסויים של אנשים, ההסתגלות לסוג מסויים של דיבור או התנהגות וכולי הם 'מוצרים' שהרוח שהציעה את העסקה פיתחה (אם כי לא מדובר ברוח אחת אלא זה תמיד קונגלומרט של רוחות שמשתפות פעולה) וה'מוצרים' הללו מחושבים ומהונדסים במיוחד כדי לגנוב את הדעת ולקדם את מטרותיה האנוכיות של הרוח.

מלבד שינויים באופיו ובהתנהגותו, אותו אדם יתחיל לחוות כיצד ערכיו המוסריים והאידאות שלו משתנים, המראה שלו יתחיל להשתנות, הדברים שהוא מקרין כלפי חוץ (התחושה שתתקבל ממנו) תשתנה, האנשים שהוא ימשוך, האנשים אליהם יימשך ישתנו, אורח חייו החדש ישפיע על בריאותו על יכולותיו הגופניות והנפשיות, כשרונותיו, הדבר ישנה וישפיע על משפחתו, על מקום עבודתו, איזור מגוריו וכולי.

כעבור זמן לא ארוך אותו אדם ימצא שהוא אדם שונה מאשר היה לפני שהוצע לו ההסכם וכל העניין בעצם לא תורם לאושרו, למידת השלום ולמידת השלמות שלו עם עצמו. הוא אמנם קיבל את מה שביקש ואולם כאשר ביקש לא ידע בעצם מה הוא מבקש, מה השלכות הדבר, מי מנהל את העניין בעבורו, עד כמה אותו גורם שמנהל זאת הוא מושחת, מתוחכם ואכזר, וכי בחתימה על ההסכם למעשה מכר את נשמתו.

 

ד. לאדם זכות לדעת וזכות 'להתגרש' מכל רוח וכל הסכם. כיצד לממש זכויות אלה?

לאחר שאותו אדם מגלה שלא הגיע לאן שרצה והדברים שביקש שיתממשו לא באמת תרמו לו, הוא יכול במידה רבה להחזיר את הגלגל לאחור ול'התגרש' מאותם כוחות רוחניים שמנהלים את אותו תחום בחייו שלא לטובתו. אמנם גם תהליך החזרה ייקח זמן ויעלה לו באיזשהו מאמץ (בדרך כלל שינויים עולים במאמץ, לעיתים הם ניתנים ללא השקעת כל מאמץ ואולם תמיד – גם שינויים חיוביים וגם שליליים יעלו במתן כוח השפעה לרוח הפועלת), אך בהחלטה איזו רוח תנהל בעבורו את העניינים, אכן יש לאדם זכות בחירה, וכל אדם, ללא יוצא מן הכלל יכול (עד רגע מותו, לאחר המוות כבר אי אפשר –  להתגרש מרוח אחת ולחבור לאחרת) לא חשוב עד כמה שקע לתוך השפעה שלילית ורעה, לעמוד על דרישתו לשינוי.

בכל זאת נדמה לאדם (כי משקרים לו) שבדברים שאין לו לגביהם בחירה, יש לו בחירה, ונדמה לו לגבי מה שיש לו בחירה, שאין לו, ולכן הוא עושה הכל הפוך. היכן שהיה צריך לבדוק בידי מי הוא מניח את חייו – כי ברגע שהניח שם את חייו לא תהיה לו בחירה ושליטה על איך הדברים יתגלגלו – לא בדק, והיכן שיש לו אפשרות לקחת שליטה אמיתית על חייו ולהפעיל את החוק שאומר שזכותו ל'התגרש' מכל רוח ומכל הסכם לאחר שהבין שהוא לא מעוניין בהם יותר, הוא לא עושה זאת כי הוא סבור שהדבר לא בידיו. לעיתים קרובות אותו אדם גם מאמין לאיומים להפחדות ולשקרים שמספרים לו כאילו הוא לא יכול לחיות בלי אותו דבר שחתם עליו, כאילו המחיר שעליו לשלם להחזרת הגלגל לאחור הוא לא כדאי וכולי.

יש לזכור גם כאן שאין לאדם יכולת לבצע שום מהלך רוחני בלי שרוח כלשהי תבצע זאת בעבורו, והסתלקות מהסכם רוחני היא מהלך רוחני לכל דבר. גם אין לשום אדם מספיק כוח נפשי לעמוד מול הלחץ שיופעל עליו מצד כל רוח ממוצעת שרוצה למנוע ממנו למשל להתחרט ולבטל הסכם והשפעה. ברוח כמו בעולם החומר ישנן מספר דרכי פעולה על מנת להסתלק מדבר לא רצוי (סתם לרצות ולהגיד לעצמך שאתה לא מעוניין זה לא מספיק – יש לפעול). האדם בדוגמא עם המוסך, ברצותו לבטל את ההסכם, יכול למשל להתלונן אצל מערכות הצדק והמשפט. אז כאשר תוכר טענתו הצודקת כי הונו אותו, לרוח לא תהיה ברירה אלא לשחרר אותו מאחיזתה ולהסתלק מחייו. ואף אם לא הוכיח שהונו אותו, יש לכל האדם זכות עקרונית לא להאריך הסכם מסויים וביכולתו תמיד לבקש להסב ולקבל את השירות המסויים מגורם אחר. אולם אז, כאמור, יש צורך לפנות בפועל לגורם האחר ולחתום איתו על הסכם נוסף.

נכון שבעולם החומרי, חופש הבחירה והזכות לצדק ומשפט לעיתים קרובות נשלל, במיוחד במשטרים טוטליטריים (אם כי לא רק), ואולם בעולם הרוח אין שום אפשרות, לאף רוח, להפר את הזכויות האלה, זה חוק רוחני נוסף, חוק יסוד, עליון ובלתי ניתן לעקיפה. אם האדם יתעלם מההפחדות והשקרים ויעמוד בדרישתו להסתלק מהסכם והשפעה רוחנית מסויימת, ואם ישכיל לפנות לרוח אחרת שבכוחה לעשות את המהלך בשבילו, ואם יחתום איתה על הסכם ויעמוד בתנאיו, אזי אין שום כוח ושום סמכות בעולם שיכול למנוע זאת.

יש גם לזכור שכאשר יבקש עזרה להוציא את המהלך לפועל, תהיה שם רוח נצלנית כמו הראשונה ובדרך כלל גרועות ממנה, שתציע לו לבצע את המהלך. רוח זו שוב תחתים את אותו אדם על הסכם שיראה לו במבט ראשון נוח, הוא אכן יצא מתחת השפעת הרוח הקודמת ואולם ייפול מהפח אל הפחת ובדרך כלל מצבו יהפוך לגרוע יותר מאשר בראשונה.

לכן, גם כאשר רוצים להחזיר גלגל מסויים לאחור (ובכל המקרים שיוצרים קשר עם עולם הרוח בלי יוצא מן הכלל) השאלה המרכזית שיש לשאול, הבדיקה שיש לעשות והבחירה האמיתית שיש לאדם לבחור, היא: עם איזו רוח לעשות הסכמים? ממי לבקש דבר כזה או אחר? לאן לכוון את המחשבות? במה להאמין?

הכוונה כמובן להסכמים ברוח, שכן, על מנת לגשת למטבח ולהכין לעצמי כוס קפה (בדרך כלל) אני לא זקוק לשום הסכמים ושיתופי פעולה עם כוחות רוחניים – אמנם כפי שאמרנו, על מנת לרכוש את הקפה, על מנת שיהיה לי בבית מים זורמים וחשמל, אני כן צריך לחתום על הסכמים, ואולם עצם הפעולה של הכנת הקפה היא בסמכותי ואני אעשה אותה לעצמי מתי שאני חפץ ובצורה שאני אוהב. במישור הרוחני זה לא המצב, ולכל פעולה, גם הפשוטה ביותר אני זקוק לכוחות רוחניים שיבצעו זאת בעבורי. כמו כן, לאדם, כמו שנאמר, אין ברירה אלא לחתום על אינספור הסכמים עם כוחות רוחניים.

כמובן שכדי לחתום\להסכים לדבר הנכון, עם הגורם הנכון, במסלול המתאים וכולי, יש לדעת במה דברים אמורים. יש לחקור, לדעת מי הם הגורמים? מה החוקים? למה אתה שואף? למה אתה שואף לזה? מה התשלום על כך? מה האלטרנטיבות? מי חוסם לך את האלטרנטיבות? כיצד הוא עושה את זה? מהי המציאות הרוחנית בעולמינו? מה ההיסטוריה שלה? מה האג'נדה (תורה) של כל צד? ועוד שאלות רבות מסוג זה שלכולן יש תשובות.

הכיצד יש תשובות? ומי אמר שהתשובות שאני מציע או כל אחד אחר הן אמיתיות ולא מדומיינות? ובכן, יש חוק רוחני נוסף שגם הוא דומה לחוקים שמחוקקים בפיזי (כל החוקים הרוחניים דומים לחוקים הפיזיים כי העולם הפיזי הוא מראה\השתקפות של העולם הרוחני), והוא, כי על כל המידע הרלוונטי להיחשף בפני מי שמבקש לדעת. במערכות הארציות זה נקרא למשל 'חופש העיתונות' או 'זכות הציבור לדעת'.

אולם גם כאן צריך לדעת היכן לברר וכיצד לשאול, וצריך לרצות לדעת. לעיתים קרובות נוח לבני האדם לא לדעת, הם מעוניינים בהונאה העצמית, לא מעוניינים לקחת אחריות על חייהם ולא חוקרים באופן בלתי משוחד את האמת. בנוסף, הרוחות הנצלניות משכנעות בני האדם שהדבר מסובך, קשה להבנה, לא ניתן להבנה או שאין דבר כזה בכלל עולם רוחני. ואולם מנסיון אישי אני יכול להעיד שהדבר לא מסובך כלל, לא קשה להבנה ומי שבאמת מעוניין, יש לו עזרה מאסיבית מהגורמים הנכונים, רבי העוצמה, שביכולתן לפקוח את עיניו ולהגיש לו כל עזרה אפשרית. בפרק ד' אפרט מי בעיניי הם 'הגורמים הנכונים', אלה שנותנים תמורה אמיתית ובונה.

במאמר מוסגר אני רוצה להדגיש: כי על ידי דברים אלה שאני מציג, אינני מציע לשמש מתווך לעזרה שהזכרתי. בכתיבת דברים אלה אני לא מחפש לנכס לעצמי השפעה על אף אחד, אני לא מבקש שבני אדם יפנו אלי ואינני חושב שאני הגורם שאליו הם צריכים לפנות. המטרה של הדברים כאן היא לעודד בני אדם לפנות לכוחות הרוחניים הנכונים! אלא שביכולם להגיש עזרה ולשפר את חייו של כל אדם. אני אישית לא צריך אפילו לדעת אם וכיצד אדם מסויים שקרא את הפוסט הזה, עשה את המהלך הרוחני ששיפר או אף – ברוחב המקרים זה כך – הציל את חייו.

לגבי המידע שכל אדם צריך לברר לעצמו: היכן ניתן לקבל עזרה או שירות רוחני אמיתי  ונכון, יש לציין כי בעולם הפיזי, גם חוקי חופש המידע, 'חופש העיתונות' או 'זכות הציבור לדעת', הם חוקים שמופרים לעיתים קרובות, ואולם בעולם הרוח אין לשום רוח אפשרות לשלול או למנוע מידע ממי שמבקש לדעת! הדבר היחיד שביכולן לעשות (והן עושות בזה שימוש נרחב ורב עוצמה) הוא להפעיל מניפולציות של פיתוי, הפחדה, שטיפת מוח, על בני אדם על מנת לשכנע אותם לבחור לא לדעת את האמת או לבחור לדעת את השקר ולהתעקש לדבוק בשקר הזה.

 

ה. סיכום ומסקנות מתוך נסיוני האישי.

בעזרת חקירה מדעית וגילוי של אמיתות ניתן להעלות את רמת החופש של האדם, לשפר את איכות החיים הפיזיים, להתגבר על סכנות, מחלות וכיוצא באלה. בעזרת ההבנה של חוקי הכלכלה, חוקי החברה, הבנה פסיכולוגית של בני אדם, מה מניע אותם וכולי, ניתן כמו כן לשפר את החיים, לדייק אותם, להימנע מסכנות ולהעלות את רמת החופש. באותו אופן, מי שחוקר מבין ומשתמש בעולם הרוח באופן מושכל, נכון, דבק באמת, ופועל כדי להתרחק מהשקר והמניפולציה, יכול לקבל שליטה על כל דבר, בכל תחום של חייו.

הוא יכול לעשות זאת בתאוריה! בפועל, הוא צריך לשתף פעולה עם רוח מסוימת שתוציא זאת לפועל בשבילו ולכל רוח יש את התנאים והתשלומים שבמסגרתם היא עובדת. לכל רוח יש את מעגלי התהליכים וטווחי הזמן שבמסגרתם היא מבטיחה תוצאות, וכל רוח תספק תוצאה אחרת! גם אם זה נשמע אותו דבר. לעיתים קרובות ההבטחות ששומעים מרוחות שונות נשמעות דומות ואולם כשבודקים את 'האותיות הקטנות', ביסודיות ולעומק, מגלים שגם כאשר שתי רוחות יגידו 'טוב' או 'שמחה' או 'אור', הן מתכוונות לשני דברים שונים לחלוטין ועל האדם מוטל לבדוק ולבחור.

יוצא מכך שגם אדם ששואף ובוחר בדברים נכונים ואמיתיים כמו אור, אהבה, סליחה, שלום, פירגון ושיתוף פעולה, צריך לדעת כי גם כאשר רוח מסויימת איננה משקרת באופן בוטה וגם אם לא מדובר בהונאה במובן הקלאסי של המילה, עדיין, הפירוש של המושגים 'אור' 'אהבה' 'שלום' וכולי, כמו גם היישום שלהם והתוצאה המתקבלת שונה מן הקצה לקצה בין רוח לרוח.

מנסיוני אני יכול לומר שמלבד רוח אלוהי ישראל אין עוד רוח שיש ביכולתה ובסמכותה להציע את האור, האהבה, האמת האמיתיים, דהיינו, את אלה המקוריים, שיעמדו בכל מבחני הזמן והנסיבות ולא יאכזבו לאחר זמן. אלה בראו את העולם מלכתחילה ורק ביכולתם ליצור דבר יש מאין – הוה אומר, רק ביכולתם ליצור חיים וחיים מחדש.

יש ליקום יוצר (בורא) אחד, וכפי שהוא ממשיך ומוסיף ליקום אנרגיה וחומר יש מאין ('אנרגיה אפלה' ו'חומר אפל)', כך הוא, ורק הוא, יודע להוסיף ולתת לנו חיים, תכלית, אור, אהבה וכולי. אותו בורא יצר גם את העולם הרוחני שבו ישויות רוחניות אינספור שחלקן מרדניות ואנוכיות (הישויות הרוחניות שאינן מרדנויות ואנוכיות יפנו תמיד את האדם לרוח אלוהי ישראל ולא ידברו או יציעו דבר בשם עצמם. לישויות אלה קוראים מלאכים.)

בכל מקרה, כל הישויות הרוחניות, מלאכים או שדים, נבראו עם יכולות וסמכויות רוחניות מגוונות. הסמכויות האלה גבוהות בהרבה משל בני אדם וכך ביכולתן של כל הרוחות לנסות להרשים או להפחיד אותם, ואולם לאף אחת מהן אין סמכות ליצור חיים יש מאין, סמכות זו שמורה לאלוהי ישראל בלבד.

לבסוף כדאי שוב לומר כי מי שבוחר לא לבחור, מי שטוען שהוא לא מאמין שקיים עולם רוחני או שהוא טוען שהוא לא יודע איך לחקור את העולם הזה ומה אמיתי שם ומה לא, יבחרו בשבילו, והבחירה לא תהיה לטובתו. (רוח אלוהי ישראל ואינספור המלאכים שאיתה, לעולם לא יפעלו באדם ולא יחתמו איתו על הסכם בחושך, כלומר בלי שהוא מודע ומבין מה הוא עושה). התוצאה של חוסר בחירה ברוח דומה לתוצאה של גישה כזו בעולם החומר. כאשר אדם נמנע מסיבות שונות לבדוק את הגורמים החומריים או החברתיים והעסקיים שסביבו, יוצא שהוא מיטלטל ונחבט בין גורמים שרוצים לנצל את בורותו או את טיפשותו. כשהוא נמנע מלעשות זאת ברוח התוצאה קשה יותר, הוא גוזר על עצמו כליון.

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *